Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening • SLUTTRAPPORT "Bedre Bygg Billigere"

   -eller ”Nøkkeltall, verktøy og metodeverk for livsløpskostnader” som det het innledningsvis. • Programkonferanse på Månefisken

  20. november samles alle som deltar i Byggekostnadsprogrammets prosjekter og i programmets arbeider til den årlige programkonferansen på Månefisken. Kommunal og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil også i år åpne konferansen. • SLUTTRAPPORT Valuta for pengene

  Prosjektet er en casestudie av 15 boligprosjekter bygget i perioden 2001 – 2007 av 8 ulike byggherrer fra Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Sør-Trøndelag og Tromsø.

  Utvalget av boligprosjekter viser at det er fullt mulig å bygge boliger med svært god kvalitet til en rimelig kostnad og pris. Samtidig er det vanskelig å påvise noen klare sammenhenger mellom boligkvalitet og prosjektkostnader, salgspriser og gjennomføringsmodeller.

    • Statsbudsjettet 2009 - Regjeringen satser på Byggekostnadsprogrammet!

  Forslaget til Statsbudsjett for 2009 avsetter 16 millioner, som planlagt, for programmets avslutningsår 2009. Samtidig bekrefter regjeringen Kommunal- og regionalminsterens ønske om allerede nå å "vurdere hvordan fremtidig arbeid på dette feltet kan innrettes". • Hva kommer etter oss?

  Styret i Byggekostnadsprogrammet er i brev fra Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa, bedt om å foreslå hvordan erfaringer og resultat fra programmets arbeid kan tas hånd om og føres videre av byggenæringen i en mer permanent FoU-organisasjon som kan avløse programmet. • Flere hundre på buildingSMART-uke

  Flere hundre benyttet buildingSMART-uken i Stockholm til å lære mer eller bli informert om hva denne nye teknologien for byggeprosessen egentlig innebærer. Dette er prosjektlederen for det norske buildingSMART-prosjektet, Jøns Sjøgren, godt fornøyd med. Og han legger til at det gir inntrykk på så vel bygge- som programvarebransjen at store, offentlige byggherrer i Norden satser på å ta teknologien i bruk.
    • Trimmet bygging hos Helse Midt-Norge

  Onsdag var Byggekostnadsprogrammet invitert på Lean Construction Norges nettverkstreff hos Helse Midt-Norge. Der fikk vi en oritentering om hvordan "Trimmet bygging" foregår i prosjektet og vi dro på omvisning på Gastro-senteret og fikk se trimmet bygging i praksis. • Norwegian Wood -moderne, miljøvennlig trearkitektur

  Stavanger er Europas største trehusby. Stavanger 2008 prosjektet Norwegian Wood skalvidereutvikle den norske trearkitekturen. 15 byggeprosjekter viser vei til nyskapende og miljøvennlig arkitektur.

Viser fra 49 til 56 av totalt 63 artikler