Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening • Byggekostnadsprogrammet skaper skaper arena for læring og utvikling!

  Byggekostnadsprogrammets andre treningsleir er i gang og foregår i region Øst. Det var mange aktører reprensentert og  Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og Lean Construction var to tema som fenget veldig. • Roadshow er i gang! I Kristiansand gikk startskuddet 22. januar

   Kristiansands Byggeforum var vertskap da Byggekostnadsprogrammet  startet landsturneen "Nyttig, stolt og lønnsom". • Første treningsleir er gjennomført!

  Byggekostnadsprogrammets har gjennomført første treningsleir i midt-Norge. Totalt har vi hatt fire dager sammen. To i oktober og to nå i januar. Målet har vært å gi informasjon om Byggekostnadsprogrammets resultater, samtidig som bedriftene har hatt en arena for å øke kompetansen og kunne se på muligheter for endring i egen bedrift.

   

    • Byggekostnadsprogrammets Roadshow

  I 2009 avholder Byggekostnadsprogrammet et informativt Roadshow for byggnæringen. Startskuddet går i Kristiansand 22. januar. • Sluttrapport; Riktig utførte bygg (RUB)

  Prosjektet har som hovedmål å skape et kvalitativt bedre byggeri med en målbar reduksjon av byggefeil og –skader på minst 50% over en ti-års periode ved at det etableres grunnlag for et operativt system for BAE-næringen , og er delt i 5 delprosjekter. • Læring mellom aktører i bygg- og anleggsnæringen

  Nyere forskning viser at den norske bygg- og anleggsnæringen (BA) har et stort utviklingspotensial når det gjelder verdiskaping (Espelien og Reve, 2007). Det er et tydelig behov for mer kompetanse på strategisk ledelse, særlig med fokus på hvordan nye samarbeidsformer og læring kan bidra til økt produktivitet og innovasjonsevne.

    • Regjeringen peker på buildingSMART

  I regjeringens nylig fremlagte – og lenge varslede – stortingsmelding om innovasjons- og nyskapingspolitikken, finner vi buildingSMART omtalt to steder. Begge gangene gjelder det som eksempel på gode innovasjonsprosjekter. Det dreier seg om St.meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge. • Teknisk Ukebald: Kleppa lover fortsettelse

  I et invervju med Teknisk ukebald lover Kleppa en videreføring av  Byggekostnadsprogrammet. Kleppa ba tidligere i høst styret i Byggekostnadsprogrammet om å komme med forslag til en ny og permanent FoU-institusjon for byggenæringen - en institusjon som kan erstatte det femårige Byggekostnadsprogrammet.

Viser fra 33 til 40 av totalt 63 artikler