Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Styringsdokument

Publisert 27.06.08 av Lene Eikefjord

Styringsdokumentet er programstyrets og angir styringsgrunnlaget for programledelsen. Det er retningsgivende for alle prosjekter som får støtte av programmet, og alle som er involvert i programmet eller ønsker informasjon om det bør lese dokumentet.


Dokumentet oppdateres løpende, og den til enhver tid gjeldende versjon ligger her.

Strategiske fokusområder er en matrise som sammenfatter styrets prioriteringer og mål.

Last ned:  styringsdokumentet   og Drivere og Indikatorer