Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Vil du finne ut mer om våre prosjekter -klikk på en av fargeboksene til høyre eller se på lista nedenfor

Publisert 18.07.08 av Lene Eikefjord

 

Prosjektnummer

Prosjektnavn

Prosjekteier

 

 Byggkompetanse

 

  Delprosjekt  

14282

Kvalitetsystem for små og mellomstore bedrifter

NBF

14283

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

COWI AS

14284

Byggekostnader og kundetilfredshet i et sluttbrukerperpektiv

NIBR

14285

OBOS

14286

Feilkostregistrering

Skanska Norge AS

14287

Standard Norge

14288

Multiconsult AS

14289

IFC i byggenæringen BuildingSMART

Boligprodusentenes Forening

14290

Valuta for pengene

SINTEF Teknologi og samfunn

14291

Nettsted - Økt kundekompetanse

Forbrukerådet

14292

Bygg ned barrierene!”

Norconsult as

14293

Indikator Antall kvinner i ledelse

Programmet

14296

Organisatorisk læring

Programmet

14297

Nyttig Stolt og lønnsom - landsturne om prosjektresultatene

Programmet

14298

Vann på avveier - en bransjeutfordring

NRL

14300

Utvidelse av BA-nettverket

inger hokstad as

14301

Hvordan åpne de lukkede permer

Bygg og Anlegg Media

14303

Prosjekteringsplanlegging og prosjekteringsledelse

NPA

14304

Innovasjon og kompetanseutvikling innen IT-utnyttelse og prosjektadministrasjon

NRL, VBL og MBL

14305

Nøkkeltall, verktøy og metodeverk for beregning av livsløpskostnader

HolteProsjekt

14306

Risikovurdering for å redusere omfang av byggfeil i elektriske og tekniske installasjonsleveranser

TELFO

14307

Kunnskapsringen

Norconsult

14308

Veileder med konkurransegrunlag og beskrivelseseksempel for boliger

NBF

14309

Nasjonal database for byggkvalitet

SINTEF Byggforsk

14310

Livssykluskostnader som en del av beslutningsgrunnlag i tidlig fase av byggeprosjekter

 Norconsult as

14311

Byggenæringens etter og videreutdanning - Byggkompetanse

NBF

14314

Norwegian Wood

NAL | Ecobox

14315

Riktig første gangen

Byggherren i fokus

14316

Læring mellom aktører i BA-næringen (interorganisatorisk læring)

Handelshøyskolen BI

14317

Lean Construction Norge

FAFO

14318 

Org.utviklking og læring knyttet til Trimmet Bygging

Næringsforeningen i Trondheim

14319

BIM i praksis

JM Byggholt

14320

Implementering av styringssystemet i Nytt Bygg

Norges Byggmeterforbund

14321

Befri og bevare

Multiconsult

14322 

Implementering av Byggsertifisering

Stiftelsen Byggsertifisering

14323

Lean Construction i forsysningskjeder

Universitetet i Agder

14324

Fra prat til praksis

IMT UMB

14325

Opplæringssystem for Byggesakskyndige

Multiconsult

14326

Hurtig-Erfa

Multiconsult

14327

Treningsleir

Lene Eikefjord