Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Programeiere

Publisert 18.07.08 av Lene Eikefjord


 

Byggekostnadsprogrammet eies av:
 

Kommunal- og regionaldepartement (KRD) v/ Avd.dir. Ole Molnes,  telefon 22 24 90 90

Rådet for bygg, anlegg og eiendom (BAE-rådet)