Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET

Publisert 17.07.08 av Lene Eikefjord

  
 

Byggekostnadsprogrammet ble startet i 2005 og er et femårs FoU-program. Den offentlige støtten er på totalt 80 mill.kr. (16 mill.  pr. år). Næringen er forpliktet til å bidra med minst like mye. Programmet er eid av Kommunal og regionaldepartementet (KRD) og rådet for Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE-rådet). 

Programmets formål: Å øke kvaliteten på det som bygges og samtidig øke lønnsomheten i næringen.

Programstyret har definert følgende tre fokusområder:

  • Bedre kundekompetanse
  • Økt produktivitet
  • Bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd

Programmets ambisjon er å gi hele næringen et kompetansemessig løft.