Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Bedre kundekompetanse

Publisert 15.07.08 av Svein-Egil Knudsen

Her finner du prosjekter som har som mål å øke kompetansen hos engangs- og flergangsbyggherrer og hos forbrukere generelt. Det fokuseres på kompetanse om hva som er gode og ”riktige” bygg og hva som er viktig for byggherren i byggeprosessen.

Beboernes tilfredshet med nybygde boliger

Norsk Standard for forvaltning drift og vedlikehold av bygninger og eiendom

Valuta for pengene

Forbrukerportalen.no/bolig - nytt nettsted

LCC- beregning av levetidskostnader

Norwegian Wood

Riktig første gangen