Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Nyttig Stolt og Lønnsom

Publisert 23.06.10 av Lene Eikefjord

En landsomfattende turne med informasjon om Byggekostnadsprogrammets prosjekter!

Her kan du laste ned:

Kortversjon av alle prosjektene våre

Sluttrapport Nyttig Stolt og lønnsom