Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Kvalitetsystem i små og mellomstore bedrifter

Publisert 11.06.10 av Lene Eikefjord

Det utvikles en veileder for å få ansatte til å gjøre en kvalitetsikring i praksis i hht iso 9001 og 14001

Byggenæringen har hver dag krav på seg til å kvalitetssikre og dokumentere alt de prosjekterer og bygger. I dag er det en mengde forskjellige systemer ute i bedriftene og bruken av systemene er svært forskjellig.

Det finnes to internasjonale standarder for kvalitet og miljø, og disse er NS – ISO 9000, kvalitetsstandarden, og NS – ISO 14000, miljøstandarden. Målet med prosjektet er å lage en praktisk håndbok for bedriftene i bruk av kvalitetssystemet, etter standardene.

Prosjektet er et samarbeid mellom Standard Norge og Byggmesterforbundet. I tillegg skal det lages en praktisk veileder i hvordan dette gjøres i hverdagen knyttet opp til dataprogrammet - Nytt Bygg - som eies av Boligprodusentene og Byggmesterforbundet.

Prosjektleder og kontaktperson, Frank Ivar Andersen, Byggmesterforbundet

Søknad

Sluttrapport