Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

byggekostnadsprogrammets avslutningskonferanse: Vi leverte!

Publisert 05.02.10 av Lene Eikefjord

Byggekostnadsprogrammets avslutningskonferanse  samlet over 200 deltakere på Plaza i Oslo. Styreleder Petter Eiken (Skanska) oppsummerte at programmet  har nådd målene. Byggekostnadsprogrammet har fått bred oppmerksomhet rundt forbedringsmulighetene til næringen, og det er lagt grunnlag for en endring.

Styreleder Petter Eiken sa at det  viktige fremover er å følge opp arbeidet og ta i bruk erfaringene. Eiken har sammen med styret i programmet foreslått at det øremerkes en bevilgning over Statsbudsjettet til FoU- og innovasjonsinnsats knyttet til bygg, anlegg og eiendom, som er videreføring av Byggekostnadsprogrammet. De ønsker 100 mill. kroner pr. år for årene 2011-2014, til sammen 400 mill. NOK, og at det forutsettes minst like stor innsats fra næringens side.

En engasjert og positiv kommunalminsiter, Liv Signe Navarsete, var godt fornøyd med arbeidet programmet har gjort. Hun kunne  selvsagt ikke der og da love noe FoU senter - slik vi har gitt innspill om - så det står  igjen å se om det er vilje til å bevilge penger til å følge opp dette. 

Torger Reve sier at satsing på FoU er gull verdt - "det er ingen annen næring enn byggenæringen hvor det er så lønnsomt å drive forskning og utvikling i Norge. På mange måter er byggenæringen en førindustriell næring som har et enormt potensial"

I England har man kommet lenger og etbalert et FoU-senter, Construction Excellence (CE)- som er et resultat av et tilsvarende Byggekostnadsprogram de hadde på nittitallet. Don Ward, leder av CE holdt et innlegg om hvordan og hvorfor det ble etablert i England. Les mer her

Her kan du laste ned foredragene:

Petter Eiken innledningsforedrag

Torger Reve- betydningen av FoU i byggenæringen

Don Ward, Look to England

Petter Eiken - felles løft for innovasjon og FoU i BAE