Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Sluttrapport Kunnskapsringen

Publisert 01.02.10 av Lene Eikefjord

Kunnskapsringen overordna mål har vært å bidra til mangfold i byggenæringen. Det har vært fokus på å få flere kvinner til å velge Bygge - og anleggsnæringa, og at de kvinnene som er i her ser muligheter og utfordringer og dermed velger å bli. Samt at flere kvinner søker å ta lederoppgaver.

I samarbeid med AFF har Kunnskapsringen vært bygd opp rundt en mentorordning hvor kvinnelige lederemner fra BA-næringen kobles sammen med en erfaren mentor som også er fra næringen. Dette kan du lese mer om i rapporten som du kan laste ned her