Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Nøkkelen til effektiv byggeprosess

Publisert 08.01.10 av Lene Eikefjord

Sløseri og samarbeidsproblemer preger mange byggeprosjekter. Risikoen for problemer,  lavt dekningsbidrag og dårlig lønnsomhet kan til tider være høy.

 På NTNU dagene i år hadde Byggekostnadsprogrammet et seminar om disse utfordringene kalt, "Nøkkelen til effektiv byggeprosess"

I byggenæringen er fokuset på Lean prinsippene i ferd med å utvikle seg. Lean er kultur ikke metode, hvor mennesket er i sentrum. Involvering av alle aktører, tillit og resepkt står sentralt i prosessen.

Byggenæringen har mye å lære av annen industri, og i mange land har bilindustriens “Lean Production” fått fotfeste. I Norge skjer dette akkurat nå, og Byggekostnadsprogrammet sørger for at flest mulig får bli med!

 “Det hjelper ikke at én kan noe om dette når prosessen i et byggeprosjekt er avhengig av at alle spiller på samme lag!”

Engasjementet blandt deltakerne var stort. Dette var ikke som en helt tradisjonell forelesningsdag. Her var alle engasjert i diskusjoner rundt de temaene som det ble holdt foredrag over. Utgangspunktet var hele tiden deltakerns egen hverdag og hva disse trenger for å kunne øke kunnskapen rundt  temaet.

Her kan du laste ned alle foredragene:

Om sløseri på byggeplassen Fredrik Friblick

Erfaringer med Trimmet bygging/prosjektering

Om Lean Construction

Samhandling i verdikjeden

Involverende planlegging

Utfordringer i forhold til ledelse, motivasjon og læring