Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Snart i mål med boligsider

Publisert 07.12.09 av Lene Eikefjord

Forbrukerrådet har i samarbeid med Byggekostnadsprogrammet utviklet nettstedet forbrukerportalen.no/bolig under prosjektet ”Økt kundekompetanse”. Fra tirsdag 1. desember var endelig forbrukerblankettene til Standard Norge tilgjengelige på nettsidene.

"Vi føler at vi nå har fått et komplett tilbud til forbrukere som skal bygge bolig, kjøpe ny bolig eller pusse opp når forbrukerblankettene er tilgjengelige for alle", sier prosjektleder Birger Jensen i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har lenge jobbet for at forbrukerblankettene tilgjengeliggjøres. Våren 2008 ble et brev fra Forbrukerrådet og BNL sendt til regjeringen med ønske om at kontraktene tilgjengeliggjøres.

- Halve jobben er gjort, nå gjenstår arbeidet med å synliggjøre dette tilbudet overfor forbrukerne, sier Birger Jensen

www.forbrukerportalen.no/bolig

 

Flere forbrukere orienterer seg på nett

Flere og flere forbrukere orienterer seg på nettet før de kjøper håndverkertjenester, bygger bolig eller kjøper ny bolig. Det viser også boligsidene på forbrukerportalen som har ca 37.000 sidevisninger hver eneste måned.

- Forbrukerrådet har jobbet godt for å tilpasse informasjonen på nettsidene i forhold til hvordan forbrukerne orienterer seg på nettet. Dette vil vi utnytte i det videre arbeidet når forbrukerne søker etter kontrakter eller andre relevante søkeord, sier Birger Jensen.

Mer kompetente forbrukere

Formålet med prosjektet har vært å øke forbrukernes kompetanse ved kjøp, bygging eller oppussing av bolig. Årsrapportene fra Boligtvistnemnda vitner om at mange forbrukere er godt kjent med norske standarder og sine rettigheter.

- Medholdsandelen for forbrukerne er høyere i Boligtvistnemnda enn i andre nemnder. Dette kan være et tegn på at forbrukerne har blitt mer kompetente i dette markedet, sier Birger Jensen.

Samarbeid med media

Prosjektgruppen etablerte et samarbeid med Nordisk Film tidligere denne sommeren via serien Bygg & bedrag som ble sendt på TV3.

- Vi føler at TV-serien synliggjorde behovet for å finne en seriøs aktør før man inngår avtaler om bygging av bolig eller håndverkertjenester. Sjekklister ved bruk av håndverkere og boligbygger har blitt et populært emne på nettsidene, men også via en rekke medieoppslag, sier Birger Jensen.

Det er Barne- og likestillingsdepartementet, Forbrukerrådet, Husbanken og Byggenæringens Landsforening (BNL) som har sørget for at Standard Norges forbrukerkontrakter til bruk ved oppussing og vedlikehold samt bygging eller kjøp av nye boliger nå er gratis tilgjengelige.

Det er disse kontraktene som nå er tilgjengelige via forbrukerportalen.no/bolig

Byggblankett 3425 - Bustadoppføringslova - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt

 

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entre­prenøren påtar seg det hovedsakelige av planlegging og oppføring av bolig, inklu­dert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren.

 

Byggblankett 3426 A - Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entre­prenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, inkludert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne kon­trakten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Kontrakten kan også brukes ved avtaler om f.eks. grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid, så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 A er ment for arbeider der vederlaget er mindre enn 2 G.

 

Byggblankett 3426 B - Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag over 2 G.

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entre­prenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, inkludert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne kon­trakten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Kontrakten kan også brukes ved avtaler om f.eks. grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid, så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 B er ment for arbeider der vederlaget er på mer enn 2 G.

Byggblankett 3427 - Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør om rett til tomt med ny, selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag, når det arbeidet som entreprenøren står for, ennå ikke er fullført på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Byggblankett 3428 - Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført

Kontrakten skal brukes i avtale mellom kjøper og selger om rett til fast eiendom med ny, selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag, når det arbeidet som skal utføres på eiendommen er full­ført på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Byggblankett 3429 A - Bustadoppføringslova - Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig

Kontrakten skal brukes i avtale om rett til tomt dersom selger eller bortfester av tomten senere skal utføre byggearbeidene på tomten.

Byggblankett 3429 B - Bustadoppføringslova - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul

Kontrakten skal brukes i avtale om planlegging og oppføring av selveierbolig, her­under fritidshus, dersom retten til tomten tidligere er overført fra entreprenøren.

Byggblankett 3404 - Forbrukerkjøpsloven - Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger

Kontrakten skal brukes i kontrakter mellom forbruker og selger om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger.

Byggblankett 3501 - Håndverkertjenesteloven - Avtale om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og håndverker om arbeider på fast eiendom, bortsett fra avtaler om oppføring av ny bolig, herunder fritidsbolig. Forutsetningen er at det avtalte vederlaget er på 1,5 G eller mer.

Byggblankett 3502 - Håndverkertjenesteloven - Avtale om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag mindre en 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp)

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og håndverker om arbeider på fast eiendom, bortsett fra avtaler om oppføring av ny bolig, herunder fritidsbolig. Forutsetningen er at det avtalte vederlaget er på mindre enn 1,5 G.

Byggblankett 8430 C - Overtakelse av bygg og anlegg - innkallingsbrev

Dette er et innkallingsbrev som brukes ved overtakelse av bolig.

Byggblankett 8430 D - Overtakelse av bygg og anlegg - overtakelsesprotokoll

Dette er en overtakelsesprotokoll som fylles ut ved overtakelse av bolig.

Byggblankett 8430 E - Overtakelse av bygg og anlegg - mangelliste

Dette er en mangelliste som brukes ved overtakelse av bolig dersom den har mangler.

November 2009