Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Vann på avveier snart historie??

Publisert 24.11.09 av Lene Eikefjord

NRL har har alltid tatt vann på alvor! Nå har de sluttført sitt prosjekt  "Vann på avveier". Prosjektet har vært et landsomfattende forbedringsprosjekt også i samarbeid med IF.  Rørleggersentralen var en av de såkalte FoU-bedriftene som deltok i Vannskadeprosjektet, og det har vært positivt, forteller daglig leder Gunnar André Ludvigsen.
 

Last ned sluttrapport Vann på avveier

 

Vanntett servicebedrift

Ole Daniel Enersen - VVS-forum.no
23.11.09: Rørleggersentralen var en av de såkalte FoU-bedriftene som deltok i Vannskadeprosjektet, og det har vært positivt, forteller daglig leder Gunnar André Ludvigsen.
 
– To fra vår bedrift har fulgt vannskadeprosjektet tett. Det har ført til at rutiner er forandret og antall reklamasjoner har gått ned til nesten ingen. Vi ser på Vannskadeprosjektet som svært vellykket.

Servicerørleggere møter på noen måter en mer krevende hverdag enn rørleggere på store prosjekter, fordi servicerørleggeren er alene. Mens rørleggere på større jobber ser hverandres arbeid og kan spørre hverandre om råd, må servicerørleggeren løse små og store problemer alene og ta alle avgjørelser.

– Dette er forhold som vi mestrer godt, sier Ludvigsen. – Vi arbeider mye alene, men på vår måte er vi en sammensveiset gjeng. Vi møtes til frokost klokken halv åtte, gutta begynner klokken åtte.

Er det spesielle verktøy eller rutiner dere har tatt i bruk for kvalitetssikring?
– Rørleggerne er utstyrt med hver sin PDA fra Speedcraft, og det fungerer godt. Vi tar også bilder som automatisk legger seg sammen med ordren.

– Har dere noen spesielle lokkemidler overfor potensielle kunder?
– Kundene er opptatt av pålitelighet. Vi har innført oppmøtegaranti og er nøye med tidsplanleggingen, der prøve vi å være best. Hvis ikke rørleggeren kommer til riktig tid, blir ikke kunden belastet oppmøte og servicebil. Reklamasjoner tas umiddelbart. Men noen ganger får vi reklamasjoner som ikke gjelder vårt arbeid, og da er det godt å ha dokumentasjon.

– Et aktuelt problem som vi har tatt alvorlig, er det økende antall apparater med vanntilførsel, som kjøleskap med vann. Vi monterer ikke et kjøleskap med vann uten at det er føler med avstengningsventil. Og når folk har handlet rørprodukter selv, forlanger vi å få se sertifikatet før vi monterer.

Rørleggersentralen ble startet i 1999 og var ti år i februar. I Oslo har selskapet 20 ansatte og omsetter for cirka 25 millioner kroner. I tillegg er det en avdeling med to mann i Trondheim.
– Det er et tyngre marked i Trondheim, der klarer vi ikke så rask vekst som i Oslo, opplyser Ludvigsen. – I Oslo øker vi omsetningen i forhold til i fjor og ansetter i stedet for å permittere. Service er ikke så konjunkturømfintlig, men det gir mye mer jobb internt, vi har fire tusen fakturaer i året, forteller daglig leder: Gunnar André Ludvigsen i Rørleggersentralen.