Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Sluttrapport; Riktig utførte bygg (RUB)

Publisert 05.01.09 av Lene Eikefjord

Prosjektet har som hovedmål å skape et kvalitativt bedre byggeri med en målbar reduksjon av byggefeil og –skader på minst 50% over en ti-års periode ved at det etableres grunnlag for et operativt system for BAE-næringen , og er delt i 5 delprosjekter.

Sluttrapport: Veien til riktig utførte bygg

Delrapport 1 Erfaringer fra Danmark

Delrapport 2 fra entreprenørgruppe

Delrapport 3 Boligsalgsrapport

Delrapport 4 Byggfeilundersøkelsen i NTF

Delrapport 5 Forsikringsordninger

Aktører i Byggsertifisering