Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Treningsleir - læring på tvers av fag og bransjer

Publisert 25.08.08 av Lene Eikefjord

På treningsleiren ble deltakerne  oppfordret til å finne forbedringsområder i bedriften – og fikk så  verktøy for å forbedre disse områdene, gjennom prosjektene i Byggekostnadsprogrammet

Målet er å spre kunnskap om resultater fra Byggekostnadsprogrammet, og at bedriftene skal få med nyttig verktøy tilbake til virksomheten. Det å få inspirasjon til å lære nye måter å tenke/handle på både på individuelt plan og i bedrift er temaer vi bruker mye tid på, og som vi mener kan være med å bryte ned barrierer og skape endringsprosesser.

Sluttrapport

Prosjektleder og kontaktperson, Lene Eikefjord, Byggekostnadsprogrammet