Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Implementering av Nytt Bygg

Publisert 25.08.08 av Lene Eikefjord

Sørge for at bedriftene får kjennskap til innholdet i Nytt Bygg og hvordan dette skal brukes

Det hjelper ikke bare at bransjeforeningene lager gode verktøy for medlemsbedriftene – verktøyet må tas i bruk også!

NyttBygg legger opp til bruk av standard kontrakter både mellom kunder og underentreprenører. Lager gode og forstålige HMS planer både i bedriften og i prosjektene. Lage gode rutiner internt i bedriften og få til en god og dokumentert gjennomførelse av prosjektene.

Det er bedriftens, myndighetenes og kundenes krav til dokumentasjon som blir ivaretatt.

Styringsdokumenter er tidkrevende å utvikle, derfor er det i NyttBygg en ”bank” av styringsdokumenter som kan brukes og tilpasses den enkelte bedrift. NyttBygg er nettbasert, dette gir sikker lagring av data.

Dette gjør brukere av styringssystemet NyttBygg et løft som seriøs aktør i dagens marked.

Prosjektleder og kontaktperson; Tor Ole Larsen, Byggmesterforbundet

Søknad

Sluttrapport