Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Implementering av byggsertifisering

Publisert 20.08.08 av Lene Eikefjord

Gjøre Byggsertifisering til BAE-næringens standardiserte metode og verktøy for å kontrollere og måle byggverks kvalitet.

Det hjelper ikke å lage et produkt som alle synes er fint hvis man ikke gidder å bruke det! Omfanget av byggfeil og –skader, og behovet for kontroll i byggeprosessen, viser at det er på høy tid å innføre en standardisert måte å undersøke bygg på!

Prosjektet vil koble verktøyet i Byggsertifisering til brukerne i næringen og hjelpe dem i gang. Dette består både av å tilpasse løsningene til brukernes behov og å drive informasjon og tilrettelegging for opplæring.

Underveis vil nye krav bli lagt inn i basen i tråd med innføring av regelverk og forordninger.

Prosjektleder og kontaktperson, Bjørn Vik, Stiftelsen Byggsertfisering

Søknad

Sluttrapport