Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Befri og Bevare

Publisert 20.08.08 av Lene Eikefjord

Læringsarenaer i bedrift og prosjekt, og en metode som motiverer til læring

Veien til riktig utførte bygg er brolagt med noen kulturer som skal bevares og noen vi skal befri oss fra!

I prosjektet er vi opptatt av hvordan den enkeltes kunnskap og holdning på virker sluttproduktet, både med tanke på kvalitet og økonomi. Problemstillingen er gyldig for alle ledd i verdikjeden, men vi vil ha spesiell fokus på utførende ledd hos rådgiver og entreprenør.

Prosjektet skal utvikle og etablere læringsarenaer i bedriftene, hvor nye ideer får blomstre og erfaringer fra tidligere prosjekter nyttiggjøres. Tidligfase og planlegging vil bli vektlagt.

Videre vil prosjektet utvikle og teste ut en motivasjonsmetode for læring basert på at den enkelte får eierskap til de faglig og økonomisk resultatene av det enkelte oppdrag/prosjekt.

Prosjektleder og kontaktperson, Elisabeth Schjølberg, Multiconsult

Søknad

Sluttrapport

Delrapporter:

Befri og bevare - gjennomføring av piloter

Befri og bevare - kulturer i BA-næringen

Befri og bevare - erfaringer fra Multiconsults kompetansenettverk

Befri og bevare - metode for å skape engasjement