Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Lean Construction i forsyningskjeder

Publisert 20.08.08 av Lene Eikefjord

Utvikling av en planprosess som utnytter Lean-metodikk til å redusere sløsing i produksjon og anskaffelser.

I forholdet mellom aktørene i en anskaffelsesprosess, i en planleggings- og prosjekteringsprosess og i en produksjonsprosess ligger det et betydelig potensiale for effektivisering!

Lean metodikk kan tilføre oss vesentlige forbedringer, og når vi velger å gå inn for dette må det tilpasses våre forutsetninger og forstås og benyttes av alle i våre verdikjeder.

Dette forutsetter felles læring og varig utvikling og forbedring.

Prosjektet vil gjøre grundige studier av arbeidsprosesser, utvikle og teste forbedringer i et arbeidsfellesskap hvor alle aktørene i verdikjeden deltar.

Prosjektleder og kontaktperson, Bo Terje Kalsaas, Universitetet i Agder

Søknad

Sluttrapport