Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Veileder med konkurransegrunnlag og beskrivelseseksempel for bygg

Publisert 19.08.08 av Lene Eikefjord

Bedre beskrivelse skal gi riktigere bestilling!

All byggevirksomhet har sitt grunnlag i en prosjektbeskrivelse – nedfelt i prosjektdokumenter.

Prosjektdokumentene bestemmer de økonomiske og tidsmessige rammene for prosjektet, hva som skal leveres og hvordan prosjektet skal gjennomføres.

Dokumentene er grunnlaget for konkurransen om anskaffelsen.

Uklare og mangelfulle prosjektdokumenter er årsaken til de fleste endringene i prosjektene og svært ofte en direkte årsak til feil og mangler i utførelsen.

Konsekvensene er ofte forsinkelser og konflikter.

Sjekk ut hjemmesiden til Difi: www.difi.no/emne/anskaffelser

Søknad

Sluttrapport

Prosjektet er et samarbeid mellom Byggmesterforbundet , Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg – EBA, og Standard Norge.

Prosjektleder og kontaktperson er Jørgen Leegaard, BNL