Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Opplæringssystem for Byggesakkyndige

Publisert 15.08.08 av Lene Eikefjord

Lage og iverksette en videreutdanning som kvalifiserer personer til å drive tredjepartskontroll av bygg

Det kan være svært vanskelig å se at en løsning faktisk vil føre til byggskader! Både næringen, byggherrene og myndighetene trenger en større sikkerhet for at bygg er godt nok!

Ny pbl øker krav om tredjepartskontroll, og sertifisering av bygg vil bli viktigere for et videresalg.

Prosjektet vil utvikle og igangsette en opplæring av personer som skal foreta tredjepartskontroll av bygg, slik at disse får tilstrekkelig kompetanse. Dette vil gjøre det mulig å etablere garanti og forsikringsordninger som ivaretar kontrollørenes egen og kundenes sikkerhet og interesser.

En ny utdanning og en ny type kunnskapspersoner vil kunne bli viktige ressurser for faglig utvikling og for transport av kunnskap.

Prosjektleder og kontaktperson, Svein Bjørberg, Multiconsult

Søknad

Sluttrapport