Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Hurtig-Erfa

Publisert 15.08.08 av Lene Eikefjord

Formidle erfaring til næringens aktører på en rask og hensiktsmessig måte

 Hvorfor gjør vi samme feil på ny og på ny?

Hva er egentlig riktig og hvordan vet vi at det vi gjør er feil?

”Erfaringsoverføring er vanskelig!”

Prosjektet skal lage et opplegg slik at det kan innføres av noen som er egnet til å ta ansvar for varig drift.

Opplegget vil bestå av en kvalitetssikring av erfaring slik at det som formidles som galt eller godt er tilstrekkelig sikkert. Dernest vil selve formidlingen være beskrevet slik at den kan organiseres og iverksettes.

De som holder seg oppdatert på Bygg-Erfa i fremtiden vil kunne unngå å gjøre mange feil, og vil levere høyere kvalitet og bedre økonomisk resultat!

Prosjektleder og kontaktperson, Svein Bjørberg, Multiconsult

Søknad

Sluttrapport

Delrapport I

Delrapport II