Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Fra prat til praksis

Publisert 15.08.08 av Lene Eikefjord

Utvikle prosesser og verktøy for å gjøre det lettere å omsette ny kunnskap og teknologi til praktisk handling.

Til tross for at det utvikles nye løsninger ser vi at det ofte er vanskelig å omsette dette til praktiske handlinger!
Et vesentlig insitament for en endring er å få frem at en fortsettelse med dagens løsning skal være et bevisst valg på lik linje med å velge det nye.

Prosjektet vil utvikle prosesser og verktøy for hvordan man på kan vurdere prosjekter (nye mot eksisterende drift) på en slik måte at dette motiverer for handling. Workshop vil benyttes for formidling av metoder og verktøy. Deltakerne skal få et grunnlag for å jobbe videre med egne prosjektvurderinger i egen bedrift eller i samarbeid med andre (workshop deltakere / nettverk ).

Basert på den økende interessen for buildingSMART (digital byggeprosess) vil dette benyttes som case for prosjektvurderinger.


Prosjektleder og kontaktperson, Eilif Hjelseth, Universitet for miljø og biovitenskap (UMB)

Søknad

Sluttrapport