Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Lean Construction Norge

Publisert 15.08.08 av Lene Eikefjord

Å skape, utveksle og hente nasjonal og internasjonal faglig kunnskap om prosjektproduksjon i bygg og anlegg

Gjennom aktiviteter vil nettverket informere om og presentere lean-forskningen i Norge innen Lean Construction og Lean Shipbuilding.

Lean Construction er en ambisjon om å forstå og forbedre den prosjektbaserte produksjonen i byggenæringen. Et konkret hjelpemiddel  er "The last Planner System", (LPS). LPS har flyt i produksjonen som målsetning. Systemet legger til rette for dette gjennom fire plannivåer. Arbeidsprosessen bak den enkelte planen og sammenhengen mellom plannivåene beskrives.

Lean Construction har sin bakgrunn i og ble inspirert av "Lean Production" og "Toyotasystemet" men er altså langt fra identisk med disse. Mens Lean Production og Toyotasystemet omhandler serieproduksjon i stasjonær industri, dreier Lean Construction seg om prosjektbasert produksjon av unike enkeltprodukter.

Prosjektleder og kontaktperson, Sol Skinnarland, FAFO

Sjekk: www.leanconstruction.no

Søknad

Sluttrapport