Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging

Publisert 15.08.08 av Lene Eikefjord

Metoder og verktøy for utvikling og kontinuerlig læring om trimmet bygging, basert på kartlegging og identifisering av beste praksis.

Trimmet bygging (Lean Construction) tas i bruk i mange deler av norsk byggeri fordi det gir økt effektivitet for hver enkelt aktør.

Å lykkes med Trimmet bygging krever at alle kjenner og har mest mulig felles forståelse av prinsippene, og at disse tilpasses norske og lokale aktører og byggeprosess.

Dette prosjektet skal trekke erfaringene fra der hvor Trimmet bygging er benyttet og omsette dette til hjelpemidler for de som skal i gang slik at de kan lære av den beste praksisen. Samtidig skal vi sørge for at prinsippene kan videreutvikles, og at bedriftene skal kunne fange opp dette på kontinuerlig basis.

Prosjektleder og kontaktperson, Endre Grimsmo, Cowi AS

Søknad

Sluttrapport