Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Bim i praksis

Publisert 15.08.08 av Lene Eikefjord

Standardisere objekter for bruk i bygningsinformasjonsmodeller

Nå når det tegnes i 3D og vi kan legge all digital informasjon om et bygg inn i ett datalager som alle kan bruke (BIM), åpner muligheten seg for å standardisere en del bygningsløsninger som ofte går igjen.

Dette prosjektet går ut på å velge ut en del slike løsninger og sørge for at disse blir til gode dataobjekter som kan brukes av mange.

Et godt objekt er en digital bygningsdel eller detalj som har tilstrekkelig informasjon for de som skal utføre eller levere hele eller deler av løsningen. Denne type informasjon er i ferd med å bli standardisert på internasjonalt nivå, og vil bli benyttet her.

Prosjektet vil sørge for at objektene blir tilgjengelige for flest mulig.

Prosjektleder og kontaktperson; Håvard Bell, SINTEF Byggforsk

Søknad

Sluttrapport