Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Prosjekteringsplanlegging og prosjekteringsledelse

Publisert 14.08.08 av Lene Eikefjord

Forbedrede metoder og verktøy basert på utnyttelse av ny IKT og objektbasert prosjektering.

 PROSJEKTTIDEN TELLER!

Alle prosjekter gjennomføres under tidspress. Kortest mulig tid skal gå med fra prosjektet settes i gang til det står ferdig. Det er store penger i dette! Kortest mulig prosjekteringstid blir derfor viktig, - men det en trenger å vite om et prosjekt - eller deler av et prosjekt - vet en først etter å ha jobbet med oppgaven en stund. Så må en gå tilbake, og revurdere noen av de løsningene som allerede er valgt. Prosjekteringen har iterativ karakter, sier vi.

Dette kan minne om å kjøre slalåm der portene settes opp etter at en har startet. Noen ganger må en til og med snu og komme seg oppover bakken igjen, for å komme gjennom alle portene og fullføre løpet.  Og tiden en får lov til å bruke er fastsatt som om en kunne kjøre bakken rett ned.

Tidspress skaper ofte feil og konflikt!

Planleggingsverktøy og lederprinsipper må tilpasses dette ”slalåmløpet” og BuildingSMART-verden.

Søknad

Sluttrapport

 

Prosjektleder og kontaktperson; Kjetil Moe