Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

BA-Nettverket

Publisert 14.08.08 av Lene Eikefjord

Nettverk med hovedfokus på bedre samspill i BA næringen, med fokus på bruk av digitale data.

 

Kunnskap skaper muligheter, kjennskap skaper tillit!

Alle vil gjerne gjøre en god jobb og delta i vellykkede prosjekter – og alle ønsker egentlig å ta noen nye skritt og utnytte moderne teknologi – i fornuftig tempo.

Vi er i en rivende teknologisk utvikling. Det stiller krav til større kontaktflater og bredere kunnskap på tvers av bransjer og roller.

BA-Nettverket er et nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsbransjen og en åpen arena for utveksling av kunnskap og erfaring mellom de ulike bransjene bygg og anlegg.

BA-Nettverket tror kunnskap skaper muligheter og kjennskap skaper tillit – og vi ser at det virker!

 Prosjektleder og kontaktperson er Inger Hokstad, BA-Nettverket, www.banettverket.no

Søknad

Sluttrapport