Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Bygg ned barrierene

Publisert 14.08.08 av Lene Eikefjord

Oversikt og vurdering av barrierer i prosjektprosessene, og hvordan ny teknologi kan forbedre dette.

Samarbeid og kommunikasjon er avgjørende for gode byggeprosesser, og ny IKT-teknologi åpner for nye muligheter til forbedring og effektivisering.

Bygningsinformasjonsmodeller og felles programspråk er fremtidens løsning, men krever avklaring av roller, juridiske forhold og nye samarbeidsformer.

Å løse gamle og nye utfordringer krever bevisste prosesser og vilje til endring!

Vi skal bygge ned de ikke-teknologiske barrierene mellom mennesker og i forhold til IKT-verktøy!

Søknad

Sluttrapport

Vedlegg A - en kvalitativ undersøkelse

Vedlegg B - rapport fra dybdeintervju

Vedlegg C-- bygg ned BIM barrierene

 

Vedlegg C1 -   Building Bridges over Barriers in Construction Processes

 

Prosjektleder og kontaktperson, Siri Hustad, PTL