Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

BuildingSMART

Publisert 25.07.08 av Lene Eikefjord

Prosjektets hovedmål er å legge til rette for å automatisere den elektroniske overføringen av informasjon mellom alle ledd i verdikjeden. Det vil gi en mer effektiv byggeprosess.

Byggekostnadsprogrammet er med å støtter prosjektet på flere områder

Sjekk www.buildingsmart.no der finner du all informasjon.

Søknad

Sluttrapport

Rapport endrede forretningsprosseser

Prosjektleder og kontaktperson; Jøns Sjøgren, Boligprodusentene