Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Vann på avveier

Publisert 25.07.08 av Lene Eikefjord

Opplæring og veiledning av rørleggerbedrifter, etablering av ny forsikringsordning som tar hensyn til bedriftens kvalifikasjoner.

En monteringsfeil fra rørleggeren kan føre til store vannlekkasjer. Det blir dyrt!

For å få bukt med problemet har rørbransjen og forsikringsbransjen satt i gang et prosjekt med hovedfokus på sammenhengen mellom produktegenskaper og skadekonsekvenser.

Rørleggerne tar ansvar og vil sørge for færre feil i framtiden!

Søknad

Her kan du lese og hente ned div informasjon om og fra prosjektet

Presentasjon Vannskadeseminar

Sluttrapport; Vann på avveier

Prosjektleder og kontaktperson, Evy Aker, Norske rørleggerbedrifters landsforening, VVS (NRL)