Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Nasjonal database for byggkvalitet

Publisert 25.07.08 av Lene Eikefjord

En database for kunnskap og erfaringer knyttet til byggskadeutviklingen.

 Klok av skade!

Det er fullt mulig å redusere omfanget av byggskader i Norge. Det gir både høyere kvalitet og økt produktivitet.

En nasjonal satsing på reduksjon av byggskader kan gi samfunnsøkonomiske besparelser i milliardklassen. Kunnskapen vi oppnår skal videreføres, og erfaringene vi gjør oss må overføres systematisk. Vi må lære av feilene våre!

Nasjonal database for byggkvalitet skal samle kunnskap og erfaringer knyttet til byggskadeutviklingen i Norge først og fremst gjennom næringens egne registreringer ved overtakelse av bygg.

Utvikling av en egen Norsk Standard for slik registrering inngår i prosjektet.

Med Nasjonal database for byggkvalitet vil SINTEF Byggforsk gjøre norsk byggenæring klok av skade!

Søknad

Sjekk nettstedet: www.byggkvalitet.no

Sluttrapport

Prosjektleder og kontaktperson; Kim Robert Lisø, SINTEFByggforsk