Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Riktige utførte bygg

Publisert 25.07.08 av Lene Eikefjord

Database for byggfeil og skader, som angir verdi og som brukes i læring og for kontroll og godkjenning av bygg.

 Byggefeil og -skader koster 12-15 milliarder årlig!

Dette utgjør ca 3.000 kroner per innbygger hvert år. Slike tall gir byggenæringen et dårlig omdømme.

Vi kan bidra til en kvalitativt bedre byggeprosess, med en målbar reduksjon av byggefeil og -skader på minst 50 prosent over en tiårsperiode.

Prosjektet tar også sikte på å etablere en felles ordning som deklarerer bygg for feil og skader, slik at kjøper av ny eller brukt bolig skal føle trygghet for kvaliteten i det som kjøpes.

Vårt bidrag til en stolt og levende næring er en holdningsendring i bransjen. Vi vil vise vei til riktig utførte bygg!

Søknad

Prosjektpresentasjon

Sluttrapport

Vedlegg 1 - Erfaringer fra Danmark

Vedlegg 2 - Entrerprenørgruppe

Vedlegg 3 - Boligsalgsrapport

Vedlegg 4 -  Byggefeilundersøkelsen i NTF

Vedlegg 5 - Forsikringsordninger

Vedlegg 6 - Aktører i byggsertifisering

 

Prosjektleder og kontaktperson Svein Bjørberg, Multiconsult