Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Feilkostregistrering

Publisert 25.07.08 av Lene Eikefjord

Prosjektet beskriver system og verktøy for å registrere og dokumentere feil i utførelsesfasen. Levere data til nasjonal database.

”Mobil for å unngå byggefeil”

Entreprenørbedriften Skanska Norge anslår at de gjør byggefeil for opp mot 250 millioner i året. Svært ofte er kundene taperne. De blir alltid sittende igjen med ulempene. I noen tilfeller må de også ta regningen.

Målet med prosjektet er å lære av feilene som blir begått. Derfor registrerer byggeplassene i prosjektet byggefeil og kostnader knyttet til feilene direkte på en avansert mobiltelefon.

Systemet gjør det enklere for byggeplassene å verifisere at feilene blir utbedret. Viktige feil blir tilgjengelig for hele bedriften via eget intranett. På den måten bidrar systemet til at bedriften lærer av egne feil.

Informasjonen blir brukt som grunnlag for utvikling av standardløsninger som er holdbare over tid. I tillegg gir verktøyet den enkelte byggeplass bedre oversikt, og hjelper til med å sikre bedriftens mål om null feil ved overlevering.

Søknad

Prosjektpresentasjon

Sluttrapport

Prosjektleder og kontaktperson, Erling Thune Holm, Skanska Norge AS