Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Læring mellom aktører i BA-næringen (Masterprogram på BI)

Publisert 24.07.08 av Lene Eikefjord

Prosjektet utvikler et del-innhold til Master of Management programmet for prosjektledere i BAE næringen

Prosjekter i BAE-næringen er til dels svært komplekse og stiller meget store krav til aktørene og til ledelse. Læring i og mellom prosjekter og aktører er viktig for produktivitet og innovasjon. Her kan nevnes læring i form av endrede systemer, rutiner, teknologi organisering- og samhandlingsformer og ikke minst holdninger.

For å skape gode eksempler og prinsipper for læring, vil prosjektet prøve å finne ulike faktorer som er med på å påvirke læring, slik at ledere kan legge til rette for endringsprosesser og å skape et lærende miljø. Hvordan man organiserer aktiviteter og ressurser har innvirkning på læring. Blant annet vil samhandlingsformen mellom aktørene i et prosjekt være avgjørende.

Resultatene av undersøkelsene vil bli brukt til å utvikle gode undervisningseksempler til bruk i et Master of Management program for BAE-næringen. Eksemplene vil fokusere både på læringsproblematikk direkte, så vel som på andre relaterte ledelsesutfordringer.

Last ned programmet her