Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Hvordan åpne lukkede permer

Publisert 24.07.08 av Lene Eikefjord

Database med flest mulig rapporter og dokumentasjon av forskning og utvikling, og søkbar slik at innholdet og resultater blir lettere tilgjengelig for alle

 Forskning for alle!

Det er gjort mye god forskning i byggebransjen, men altfor mye av kunnskapen blir liggende og støve ned i lukkede permer.

For at flest mulig skal få nytte av ny kunnskap som utvikles er det viktig å ha enkel tilgang til resultater og konklusjoner. Den letteste måten å gjøre det på er gjennom etablerte kanaler.

Byggeindustrien og www.bygg.no har fortsatt mye upløyd mark i byggenæringen, men vi har godt innarbeidede informasjonskanaler!

Dessuten har vi et sterkt ønske om å formidle ny kunnskap til en ”sulten” næring.

”Tilgjengelighet” og ”søkbarhet” er våre stikkord!

Prosjektleder og kontaktperson, Ragnar Sandin, Byggeindustrien 

Søknad

Sluttrapport