Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Byggkompetanse - byggenæringens etter og videreutdanning

Publisert 24.07.08 av Lene Eikefjord

Prosjektet ble kalt "Byggkompetanse" underveis i prosjekttiden. Det har som mål å utvikle og prøve ut et helhetlig system for tilpasset etter- og videreutdanning (EVU) i byggenæringen. ...

Last ned sluttrapporten første del her

Last ned sluttrappporten andre del her