Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Kunnskapsringen

Publisert 24.07.08 av Lene Eikefjord

Kunnskapsringen skal bidra til å skape en attraktiv næring og gode arbeidsplasser for kvinner, slik at bransjen beholder de kvinner som er der i dag og rekrutterer nye. Flere forbilder og flere kvinner bidrar til større mangfold. Forskning viser at økt mangfold gjør at lønnsomheten i næringen øker.

Kunnskapsringen skal være en arena for læring på tvers av næringskjeder, og deltagerne er derfor plukket fra mange ulike deler av næringen. Her er entreprenører, arkitekter, rådgivere, byggherrer, utdanningsinstitusjoner/forskning, materialleverandører/industri, finansieringsinstitusjon og bransjeforeninger representerte.  

Sjekk kunnskapsringens egen hjemmeside for mer informasjon: www.kunnskapsringen.no

Prosjektleder og kontaktperson, Siri Hustad, PTL

Søknad

Sluttrapport

Andre aktuelle vedlegg:

Hun tør satse

Jenter dyttes oppover:

Brosjyre