Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Norsk Standard for forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og eiendom

Publisert 25.07.08 av Lene Eikefjord

 Kvalitet gjennom hele eierperioden”

Standardene skal danne grunnlag for avtaler som inngås mellom eiendomsbesitteren og de som utøver oppgaver innenfor området den enkelte standard regulerer.

De norske standardene vil være i samsvar med de rammestandardene som utvikles av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO.

De norske standardene vil være i samsvar med de rammestandardene som utvikles av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO.

Søknad

Sluttrapport

Prosjektleder, Jack Grimsrud,  Standard Norge