Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

LCC- beregning av levetidskostnader

Publisert 25.07.08 av Lene Eikefjord

Dette er et system for beregening av levetidskostnader når man skal velge løsninger og investere i bolig.

   

Helhetlig tenkning!

Det er dyrt å være fattig – men vi trenger ikke å kaste penger ut av vinduet!

Fall ikke for en fristelse som gir mer å rutte med i dag, men økte utgifter i morgen!

Byggebransjen tar ofte beslutninger på grunnlag av byggekostnader, uten å ta hensyn til eierens totale kostnader. Det hjelper lite om kjøpesummen er lav hvis det koster en formue å eie boligen!

Vi ønsker å sørge for at byggebransjen skal ta i betraktning de totale eierkostnadene når de velger løsninger.

Det er viktig at byggebransjen er bevisst på ansvaret for å sørge for verktøy og nøkkeltall slik at byggebransjen kan endre praksis. Målet er at bransjen og kundene skal vurdere livsløpskostnader når investeringsbeslutninger tas.

Søknad

Sluttrapport

Prosjektledere: Bjørn Brunstad HolteProsjekt Innovation AS og  Øivind N. Jensen, NOIS AS