Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Beboernes kundetilfredshet med nybygde boliger

Publisert 18.07.08 av Lene Eikefjord

Fornøyde forbrukere- rapport om boligkjøperes tilfredshet med nybygde boliger

Ofte er forbrukeren misfornøyd med kvaliteten på nybygde boliger. NIBR vil kartlegge kjøpernes oppfatninger og reaksjoner, for å bevisstgjøre forbrukere som skal kjøpe bolig i fremtiden.

Kundens oppfatning kan også være rettesnor for boligprodusentene når de skal vurdere egen virksomhet.

Vis ser på byggekostnader og kundetilfredshet i et sluttbrukerperspektiv.

Søknad

Sluttrapport Kundetilfredshet:

Prosjektleder og kontaktperson; Rolf Barlindhaug, NIBR