Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Organisatorisk læring

Publisert 15.07.08 av Svein-Egil Knudsen

Eksempel på prinsipper for å skape varig læring og adferdendring i hele bedriften og ikke bare enkeltvis. Kunnskap skal deles og kommuniseres.

Å dele kunnskapen!

Det finnes mye erfaringskompetanse og ny kunnskap som ikke blir brukt i byggeprosjekter.

Leder for et byggeprosjekt eller en BAE-bedrift har ansvar for å styre etter definerte suksesskriterier og avtalte rammebetingelser, men har også ansvaret for at kunnskap blir delt og kommunisert.

Vi er på jakt etter gode strukturer for å skape varig læring og adferdsendring i hele bedriften - og ikke bare i den enkeltes hode.

To byggeprosjekter følges gjennom hele byggefasen - der læringen knyttes til prosjektenes egne møtearenaer. Selve byggeprosjektet vil være premissleverandør for utvelgelse av læringstema.

Prosjektleder og kontaktperson, Bente Haukland Næss, Aslplan Viak

Her kan du lese mer om  prosjektet:

Nyhetsbrev Finstad 1

Nyhetsbrev Finstad 2

Sluttrapport Skanska Finstad prosjektet og Universell Utforming

Presentasjon (pp) NCC Organisatorisk læring

Sluttrapport Organisatorisk læring i NCC

Sammendrag av Skanska og NCC's prosjekter