Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Publisert 15.07.08 av Svein-Egil Knudsen

Her finner du en oversikt over hvilke prosjekteringsfeil som oppstår og hvordan de oppstår ved fire ulike prosjekter, og anbefaling av tiltak til hvordan man skal unngå slike

 ”Færre feil med bedre samhandling!”

Et byggeprosjekt er omfattende og komplisert. De som skal gjennomføre prosjektet kommer fra ulike bedrifter med ulike kulturer og erfaringer. Ofte jobber de sammen for første gang. Misforståelser og manglende avklaringer kan gi faglige løsninger som ikke er robuste nok og som har kollisjoner i grensesnitt mellom fag, konstruksjoner og utstyr. Slikt skaper også forsinkelser.

Vi skal gjøre noe med prosjekteringsfeil i bygg og anleggsprosjekter!

Vi setter oss inn i noen prosjekter for å avklare omfanget av prosjekteringsfeil, årsaker til at de oppstår og mulige tiltak for å hindre at slike feil forekommer.

Erfaringene fra prosjektet vil bli formidlet til bransjen slik at alle får tilgang til kunnskapen og kan innføre nødvendige forbedringstiltak.

Søknad

Prosjektpresentasjon

Sluttrapport

Prosjektleder og kontaktperson Endre Grimsmo, Cowi AS